Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  Teams
  Overall
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127 

< Match #112 Teams Match Results Match #114 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #113 - Chrono Trigger vs Smash Bros. Melee
Winner: Smash Bros. Melee - 50.76%
 
RankNamePointsChangeGapAverage#Pick #1Pick #2
-1)Palace of Wisdon10204.84+74.340.0090.31(113)Chro...58.70%Chro...55.44%
-2)The Emerald Bulldog Clan10198.33+69.37-6.5190.25(113)Chro...60.61%Chro...58.50%
-3)Predestined Divination10158.19+69.34-46.6589.90(113)Chro...60.25%Chro...58.89%
-4)Destiny of the Bold10126.91+70.43-77.9389.62(113)Chro...61.75%Chro...56.30%
-5)Frog and Magus10122.96+68.56-81.8889.58(113)Chro...59.50%Chro...60.42%
-6)Happy Happyists10121.86+72.28-82.9889.57(113)Chro...58.00%Chro...58.20%
-7)Kirby10067.58+68.83-137.2689.09(113)Chro...60.00%Chro...59.65%
-8)Oraclinguists10044.52+70.41-160.3288.89(113)Chro...59.95%Chro...58.12%
-9)The Royal Bears10039.26+71.98-165.5888.84(113)Chro...59.05%Chro...57.45%
-10)Leonsience10002.90+66.60-201.9488.52(113)Chro...56.35%Chro...65.53%
-11)Cunning Dragons9987.45+74.51-217.3988.38(113)Chro...60.50%Chro...53.47%
-12)LinkLikesOracle9962.12+66.10-242.7288.16(113)Chro...59.75%Chro...62.63%
-13)The t-boyz9961.62+68.48-243.2288.16(113)  Chro...60.00%
-14)The Onyx Dragontooth Posse9955.99+67.19-248.8588.11(113)Chro...55.29%Chro...66.00%
-15)Team Rocket9952.77+68.34-252.0788.08(113)Chro...63.00%Chro...57.14%
-16)Mystics of the Void9940.47+72.88-264.3787.97(113)  Chro...56.45%
-17)Illusions of the Discarded9904.54+72.26-300.3087.65(113)Chro...57.22%Chro...59.00%
-18)We Used to Be Good?9878.58+66.86-326.2687.42(113)Chro...59.00%Chro...62.62%
-19)Team kaoPOOT9864.40+70.83-340.4487.30(113)Chro...58.50%  
-20)The MIRACLES9859.58+73.92-345.2687.25(113)Chro...54.88%Chro...59.68%
-121)Ultima Supreme Justice!9839.15+83.93-365.6987.07(113)Chro...53.55%Chro...51.00%
-122)Mahou Tsukai9826.18+63.36-378.6686.96(113)Chro...60.80%Chro...64.32%
-23)The Crimson Swords9823.80+70.33-381.0486.94(113)Chro...59.00%  
-24)The Flame Toads9772.75+67.88-432.0986.48(113)Chro...60.60%Chro...60.00%
-25)The Jade Snake Brotherhood9764.90+64.48-439.9486.42(113)  Chro...62.00%
-26)UCA9751.00+63.03-453.8486.29(113)Chro...62.13%Chro...63.32%
-27)RA-Dickeyulous THORacle9728.59+63.66-476.2586.09(113)Chro...68.28%Chro...56.54%
-28)Garbage_Of_Despair9628.36+72.61-576.4885.21(113)  Chro...56.72%
-29)The Yellow Butterflies9585.64+63.96-619.2086.36(111)  Chro...62.26%
-30)CorrikleGreen8707.45+0.00-1497.3985.37(102)    
-31)Revenant Thugs8472.50+0.00-1732.3485.58(99)    
-32)Moonlight Vanguardians5932.86+0.00-4271.9883.56(71)    
-33)Team Sober5000.27+0.00-5204.5783.34(60)    
-34)The Orange Forsakenen4596.14+0.00-5608.7083.57(55)