Home | Boards | Current Contest | User Rankings | Records | Archives | Profiles : Users - Competitors
Index

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

SC2k15Grudge

SC2k18

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 

  Teams
  Overall
  Rankings

< Match #29 Teams Overall Rankings Match #31 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #30 - Ike vs Joel
 
Ike62.31%45.86Ike62.31%45.86
RankNamePick #1Pick #2Total
1)Extended Night MimesIke62.5949.72Ike62.2249.9199.63
2)Happy HappyistsIke61.0048.69Ike63.4048.9197.60
3)We Used To Be Good?Ike61.0048.69Ike61.1148.8097.49
4)The MIRACLESIke64.4447.87Ike63.9848.3396.20
5)Red Grunting BoneheadsIke64.4747.84Ike65.0047.3195.15
6)Predestined DivinationIke64.0048.31Ike59.1146.8095.11
7)Frog and MagusIke64.2448.07Ike65.4246.8994.96
8)Mewtwo is a fraudIke59.3547.04Ike60.0047.6994.73
9)Palace of WisdomIke64.3048.0193.87
10)Moderation Staff TeamIke60.0047.6993.55
11)iS33Ike66.6745.64Ike65.0047.3192.95
12)Thick Fire TurtlesIke57.9245.61Ike65.2547.0692.67
13)OraclinguistsIke62.0049.69Ike54.6742.3692.05
14)SuperKnightsDogIke69.0043.31Ike65.5046.8190.12
15)RA-Dickeyulous THORacleIke60.6948.38Ike53.8941.5889.96
16)The Onyx Dragontooth PosseIke67.3045.01Ike54.8042.4987.50
17)Advokating DoomIke68.7843.5387.06
18)Pesky Ocean BlastIke70.0042.31Ike68.2044.1186.42
19)Flying Goal HorsemenIke58.0045.69Ike52.7540.4486.13
20)BloodbornJoel54.0028.69Ike58.1345.8274.51