Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  Teams
  Overall
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

< Match #39 Teams Match Results Match #41 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #40 - Lara Croft vs Chun Li
Winner: Chun Li - 55.54%
 
RankNamePointsChangeGapAverage#Pick #1Pick #2
-11)The Spirit of Truth3606.56+94.060.0090.16(40)Chun...61.00%Chun...56.02%
-12)Unfinished FFP3604.44+90.17-2.1290.11(40)Chun...51.01%Chun...60.84%
-3)We Used To Be Good?3602.36+99.53-4.2090.06(40)Chun...56.00%Chun...55.55%
-14)mvp's3587.32+97.56-19.2489.68(40)Chun...54.00%Chun...54.64%
-15)Romanian Potato Soup3585.98+95.26-20.5889.65(40)Chun...57.66%Chun...58.16%
-6)Accident3579.78+95.69-26.7889.49(40)Chun...57.39%Chun...58.00%
-37)Happy Happyists3573.58+96.98-32.9889.34(40)Chun...55.70%Chun...58.40%
-38)Predestined Divination3572.41+98.76-34.1589.31(40)Chun...55.55%Chun...56.77%
-9)We Have Four Perfect Oracle Predictions Combined3571.94+94.75-34.6289.30(40)Chun...58.00%Chun...52.75%
-310)Rage of Warcraft3570.28+88.24-36.2889.26(40)Lara...50.44%Chun...56.32%
-311)AAA3565.46+87.03-41.1089.14(40)Chun...56.69%Lara...51.28%
-12)Klonoa Alliance3564.10+97.41-42.4689.10(40)Chun...54.19%Chun...56.78%
-13)Battle with Gilgamesh > J-E-N-O-V-A3556.62+94.53-49.9488.92(40)Chun...58.21%Chun...58.34%
-14)Jigglypuff3542.20+93.08-64.3688.55(40)Chun...60.00%Chun...58.00%
-15)Drunkadelict Armadillos3537.78+90.45-68.7888.44(40)Chun...57.81%Chun...62.82%
-16)Bartar3535.87+91.14-70.6988.40(40)Chun...61.15%Chun...58.79%
-117)Coinflip3534.33+96.00-72.2388.36(40)Chun...56.00%Chun...52.00%
-118)SPO*N3533.03+93.53-73.5388.33(40)Chun...55.55%Chun...62.00%
-119)The Returners3531.60+98.68-74.9688.29(40)Chun...55.75%Chun...56.65%
-120)Dartboard3521.49+93.42-85.0788.04(40)Chun...60.00%Chun...57.66%
-121)Random3518.93+96.78-87.6387.97(40)Chun...52.89%Chun...54.97%
-322)Fluke3517.55+81.17-89.0187.94(40)Chun...59.91%Chun...70.00%
-23)Better Than Last Time3501.09+84.83-105.4787.53(40)Chun...51.74%Lara...50.83%
-124)fast start before bombing3495.93+89.91-110.6387.40(40)Chun...63.67%Chun...57.50%
-125)Soda Chugging Soldiers3495.88+89.72-110.6887.40(40)Chun...53.79%Chun...64.07%
-126)Late Signup3489.41+95.27-117.1587.24(40)  Chun...55.55%
-227)Coincidence3480.69+97.07-125.8787.02(40)Chun...58.10%Chun...55.91%
-228)I'll Be Here The Whole Time3480.56+86.05-126.0087.01(40)Chun...66.91%Chun...52.96%
-129)Indie Cred3479.06+93.87-127.5086.98(40)Chun...53.43%Chun...59.56%
-30)Robo Chocobo Remix3473.82+92.02-132.7486.85(40)Chun...58.80%  
-31)th3 Bob3472.59+93.67-133.9786.81(40)Chun...53.67%Chun...60.00%
-132)Jonflufflez3467.19+95.51-139.3786.68(40)Chun...57.86%Chun...57.71%
-133)Rocket3466.31+95.25-140.2586.66(40)Chun...52.21%Chun...56.96%
-234)Fibonacci3462.91+88.21-143.6586.57(40)Lara...50.20%Chun...54.49%
-35)Go Go Gadget Copter!3455.58+87.81-150.9886.39(40)Chun...58.22%Chun...65.05%
-136)I'm Out Of Ideas3445.03+91.19-161.5386.13(40)Chun...59.63%  
-137)Lions on a Plane3444.49+92.64-162.0786.11(40)Chun...58.18%  
-138)Dieroll3443.36+91.94-163.2086.08(40)Chun...52.52%Chun...50.50%
-339)Really Late Signup3439.83+85.20-166.7386.00(40)Chun...53.53%Lara...52.25%
-140)Obscuretemple3431.50+96.79-175.0685.79(40)Chun...54.78%Chun...53.09%
-141)Awesome3419.97+71.08-186.5985.50(40)Chun...70.00%  
-142)Fastdude3378.01+92.27-228.5586.62(39)Chun...58.55%  
-143)Illusion of Xenosaga3374.59+71.48-231.9784.36(40)Chun...69.80%  
-44)Don't Get Too Cocky3354.21+74.25-252.3583.86(40)Chun...67.96%Chun...68.87%
-45)Shemale Shanty3320.71+69.90-285.8583.02(40)Chun...69.59%Chun...71.59%
-46)The Pikaness and Warning_Crazy experience2622.49+0.00-984.0781.95(32)    
-47)Stupid2214.18+0.00-1392.3879.08(28)    
-48)hot and steamy2117.34+0.00-1489.2288.22(24)