Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

  Teams
  Overall
  Rankings

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

< Match #27 Teams Overall Rankings Match #29 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #28 - Luigi vs Zero
 
Luigi 53.71% 40.39 Luigi 53.71% 40.39
Rank Name Pick #1 Pick #2 Total
1) Battle with Gilgamesh > J-E-N-O-V-A Luigi53.44%49.73Luigi52.00%48.29 98.02
2) Fibonacci Luigi50.80%47.09Luigi55.10%48.61 95.70
3) Rocket Luigi51.98%48.27Luigi50.00%46.29 94.56
4) Lions on a Plane Luigi53.45%49.74------40.39 90.13
5) AAA Zero52.11%39.18Luigi54.82%48.89 88.07
6) Jigglypuff Luigi52.25%48.54Zero52.00%39.29 87.83
7) SPO*N Luigi50.30%46.59Zero50.15%41.14 87.73
8) Romanian Potato Soup Zero50.98%40.31Luigi50.51%46.80 87.11
9) Accident Zero53.33%37.96Luigi52.22%48.51 86.47
10) Really Late Signup Zero54.02%37.27Luigi52.70%48.99 86.26
11) Fluke Luigi56.82%46.89Zero52.00%39.29 86.18
12) We Used To Be Good? Zero52.00%39.29Luigi50.11%46.40 85.69
13) Better Than Last Time Luigi50.68%46.97Zero52.83%38.46 85.43
14) th3 Bob Zero53.25%38.04Luigi51.00%47.29 85.33
15) Dartboard Luigi51.64%47.93Zero54.03%37.26 85.19
16) Bartar Zero54.44%36.85Luigi52.04%48.33 85.18
17) Indie Cred Luigi55.13%48.58Zero56.00%35.29 83.87
18) The Returners Zero54.98%36.31Luigi57.42%46.29 82.60
19) mvp's Zero50.01%41.28Zero50.31%40.98 82.26
20) Late Signup ------40.39Luigi62.26%41.45 81.84
21) fast start before bombing Luigi50.41%46.70Zero56.42%34.87 81.57
22) Robo Chocobo Remix Luigi50.19%46.48Zero56.30%34.99 81.47
23) I'm Out Of Ideas Zero52.63%38.66Zero50.42%40.87 79.53
24) Predestined Divination Zero53.00%38.29Zero50.12%41.17 79.46
25) Jonflufflez Zero50.01%41.28Zero53.34%37.95 79.23
26) Illusion of Xenosaga Zero52.00%39.29------39.29 78.58
27) Klonoa Alliance Zero53.04%38.25Zero51.15%40.14 78.39
28) Unfinished FFP Zero52.50%38.79Zero53.80%37.49 76.28
29) Drunkadelict Armadillos Zero51.78%39.51Zero54.82%36.47 75.98
30) I'll Be Here The Whole Time Zero54.09%37.20Luigi64.98%38.73 75.93
31) Fastdude Zero53.57%37.72------37.72 75.44
32) The Spirit of Truth Zero54.00%37.29Zero53.42%37.87 75.16
33) Coincidence Zero52.70%38.59Zero54.91%36.38 74.97
34) Obscuretemple Zero53.87%37.42Zero53.98%37.31 74.73
35) Soda Chugging Soldiers Zero53.49%37.80Zero54.49%36.80 74.60
36) Happy Happyists Zero55.00%36.29Zero53.00%38.29 74.58
37) We Have Four Perfect Oracle Predictions Combined Zero54.00%37.29Zero54.00%37.29 74.58
38) Coinflip Zero55.55%35.74Zero52.59%38.70 74.44
39) Rage of Warcraft Zero54.80%36.49Zero54.68%36.61 73.10
40) Random Zero54.84%36.45Zero55.61%35.68 72.13
41) Awesome Zero55.25%36.04------36.04 72.08
42) Dieroll Zero51.51%39.78Zero59.40%31.89 71.67
43) Don't Get Too Cocky Zero57.01%34.28Zero54.02%37.27 71.55
44) Go Go Gadget Copter! Zero52.75%38.54Zero59.88%31.41 69.95
45) Shemale Shanty Zero58.00%33.29Luigi68.34%35.37 68.66
46) Stupid ------32.87Zero58.42%32.87 65.74
47) The Pikaness and Warning_Crazy experience Zero61.17%30.12------30.12 60.24