Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  Teams
  Overall
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127 

< Match #51 Teams Match Results Match #53 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #52 - Chrono Cross vs World of Warcraft
Winner: Chrono Cross - 58.06%
 
RankNamePointsChangeGapAverage#Pick #1Pick #2
-1)Kirby4628.86+93.130.0089.02(52)Chro...54.00%Chro...55.25%
-2)Palace of Wisdon4626.51+95.07-2.3588.97(52)Chro...59.60%Chro...61.45%
-3)The Emerald Bulldog Clan4625.26+95.39-3.6088.95(52)Chro...61.61%Chro...57.00%
-4)Predestined Divination4625.14+99.59-3.7288.95(52)Chro...57.75%Chro...57.96%
-5)Happy Happyists4604.09+97.80-24.7788.54(52)Chro...59.00%Chro...56.80%
-6)Frog and Magus4594.17+96.38-34.6988.35(52)Chro...55.50%Chro...57.00%
-7)Oraclinguists4588.59+95.88-40.2788.24(52)Chro...57.87%Chro...61.99%
-8)Destiny of the Bold4583.48+96.20-45.3888.14(52)Chro...57.02%Chro...55.30%
-9)Cunning Dragons4578.15+96.25-50.7188.04(52)Chro...56.25%Chro...60.00%
-10)The Royal Bears4556.79+96.26-72.0787.63(52)Chro...59.15%Chro...60.71%
-11)Leonsience4545.40+96.41-83.4687.41(52)Chro...58.94%Chro...55.35%
-12)Ultima Supreme Justice!4537.27+94.85-91.5987.26(52)Chro...53.44%Chro...58.59%
-113)LinkLikesOracle4531.70+94.95-97.1687.15(52)Chro...57.28%Chro...62.33%
-114)The t-boyz4524.44+95.70-104.4287.01(52)Chro...54.95%Chro...59.25%
-215)The Onyx Dragontooth Posse4514.65+72.72-114.2186.82(52)Chro...56.14%Worl...62.30%
-116)Mystics of the Void4510.32+93.43-118.5486.74(52)Chro...55.00%Chro...54.55%
-117)Team kaoPOOT4499.30+94.20-129.5686.53(52)Chro...59.80%Chro...54.00%
-118)We Used to Be Good?4498.57+95.44-130.2986.51(52)Chro...59.00%Chro...54.44%
-319)The Jade Snake Brotherhood4498.48+71.53-130.3886.51(52)Worl...51.23%Worl...51.12%
-20)Team Rocket4495.18+99.44-133.6886.45(52)Chro...58.00%Chro...58.56%
-21)Illusions of the Discarded4487.47+91.87-141.3986.30(52)Chro...64.94%Chro...56.81%
-22)The MIRACLES4468.68+98.45-160.1885.94(52)Chro...57.77%Chro...59.32%
-23)The Crimson Swords4458.00+89.23-170.8685.73(52)Chro...67.00%Chro...56.23%
-124)The Yellow Butterflies4445.34+91.72-183.5285.49(52)  Chro...54.45%
-325)Mahou Tsukai4440.68+95.18-188.1885.40(52)Chro...57.30%Chro...54.00%
-326)RA-Dickeyulous THORacle4438.22+97.76-190.6485.35(52)Chro...59.39%Chro...58.97%
-127)The Flame Toads4430.14+80.85-198.7285.20(52)Chro...59.15%Worl...55.00%
-128)Garbage_Of_Despair4425.34+78.31-203.5285.10(52)Worl...58.30%Chro...57.73%
-129)UCA4417.82+91.20-211.0484.96(52)Chro...50.13%Chro...57.19%
-630)Revenant Thugs4407.66+49.88-221.2084.76(52)Worl...62.00%  
-31)CorrikleGreen4339.08+94.51-289.7883.44(52)Chro...58.88%  
-32)The Orange Forsakenen4251.62+88.68-377.2483.37(51)Chro...63.72%  
-33)Moonlight Vanguardians4234.80+88.68-394.0683.04(51)  Chro...63.72%
-34)Team Sober4010.37+90.89-618.4983.55(48)Chro...62.50%