Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  Teams
  Overall
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127 

< Match #89 Teams Match Results Match #91 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #90 - Grand Theft Auto: San Andreas vs Chrono Cross
Winner: Chrono Cross - 54.82%
 
RankNamePointsChangeGapAverage#Pick #1Pick #2
-1)Palace of Wisdon8100.71+97.340.0090.01(90)Chro...52.30%Chro...54.96%
-2)The Emerald Bulldog Clan8094.61+98.18-6.1089.94(90)Chro...54.32%Chro...53.50%
-3)Predestined Divination8054.60+97.58-46.1189.50(90)Chro...54.50%Chro...52.72%
-4)Happy Happyists8036.48+96.86-64.2389.29(90)Chro...57.00%Chro...55.78%
-5)Frog and Magus8030.55+97.72-70.1689.23(90)Chro...56.50%Chro...55.42%
-6)Destiny of the Bold8023.92+98.86-76.7989.15(90)Chro...54.20%Chro...54.30%
-7)Kirby8008.55+97.83-92.1688.98(90)Chro...54.00%Chro...53.47%
-8)The Royal Bears7969.19+98.30-131.5288.55(90)Chro...54.19%Chro...53.75%
-19)Oraclinguists7950.07+99.30-150.6488.33(90)Chro...55.34%Chro...55.00%
-110)Leonsience7949.97+98.35-150.7488.33(90)Chro...56.19%Chro...55.10%
-111)Cunning Dragons7931.65+95.18-169.0688.13(90)Chro...58.15%Chro...56.31%
-112)The Onyx Dragontooth Posse7930.08+94.13-170.6388.11(90)Chro...57.42%Chro...58.09%
-213)LinkLikesOracle7925.67+88.97-175.0488.06(90)Chro...55.00%Gran...51.03%
-14)The t-boyz7917.13+99.77-183.5887.97(90)Chro...54.97%Chro...54.90%
-15)Team Rocket7888.60+95.64-212.1187.65(90)Chro...52.00%Chro...53.28%
-16)Illusions of the Discarded7864.39+97.09-236.3287.38(90)Chro...56.10%Chro...56.45%
-17)Mystics of the Void7863.67+98.51-237.0487.37(90)Chro...55.00%Chro...56.13%
-18)Ultima Supreme Justice!7833.30+93.87-267.4187.04(90)Chro...54.12%Chro...60.25%
-19)We Used to Be Good?7816.48+97.99-284.2386.85(90)Chro...56.10%Chro...55.55%
-20)The Crimson Swords7812.11+97.04-288.6086.80(90)Chro...55.00%  
-21)The MIRACLES7810.43+96.82-290.2886.78(90)Chro...57.77%Chro...55.05%
-22)Team kaoPOOT7807.18+97.76-293.5386.75(90)Chro...54.20%Chro...53.20%
-23)Mahou Tsukai7796.76+92.40-303.9586.63(90)Chro...54.40%Chro...62.00%
-24)The Jade Snake Brotherhood7789.57+97.00-311.1486.55(90)  Chro...54.60%
-25)The Flame Toads7763.66+95.90-337.0586.26(90)Chro...54.54%Chro...51.00%
-26)The Yellow Butterflies7751.24+91.94-349.4786.12(90)  Chro...58.85%
-27)RA-Dickeyulous THORacle7730.62+97.66-370.0985.90(90)Chro...53.55%Chro...53.75%
-28)UCA7714.31+86.44-386.4085.71(90)Gran...51.13%Chro...57.43%
-29)Revenant Thugs7707.38+95.58-393.3385.64(90)Chro...57.77%Chro...53.35%
-30)CorrikleGreen7647.17+96.53-453.5484.97(90)Chro...54.13%  
-31)Garbage_Of_Despair7625.18+89.36-475.5384.72(90)Gran...50.45%Chro...55.19%
-32)Moonlight Vanguardians5932.86+0.00-2167.8583.56(71)    
-33)Team Sober5000.27+0.00-3100.4483.34(60)    
-34)The Orange Forsakenen4596.14+0.00-3504.5783.57(55)