Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

  Match
  Rankings

  Overall
  Rankings

  Teams
  Match
  Rankings

  Teams
  Overall
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127 

< Match #64 Teams Match Results Match #66 >
  Match Results || Overall Rankings  

Match #65 - Chrono Trigger vs Dragon Quest VIII
Winner: Chrono Trigger - 81.93%
 
RankNamePointsChangeGapAverage#Pick #1Pick #2
-1)The Emerald Bulldog Clan5817.27+91.430.0089.50(65)Chro...79.79%Chro...75.50%
-2)Palace of Wisdon5815.14+92.49-2.1389.46(65)Chro...78.20%Chro...78.15%
-3)Predestined Divination5793.71+88.71-23.5689.13(65)Chro...76.50%Chro...76.07%
-14)Frog and Magus5779.43+95.06-37.8488.91(65)Chro...78.50%Chro...80.42%
-15)Happy Happyists5776.61+88.18-40.6688.87(65)Chro...77.00%Chro...75.04%
-6)Kirby5760.47+91.49-56.8088.62(65)Chro...78.00%Chro...77.35%
-17)Oraclinguists5751.78+93.48-65.4988.49(65)Chro...78.89%Chro...78.45%
-18)Cunning Dragons5749.18+91.97-68.0988.45(65)Chro...75.50%Chro...83.53%
-29)Destiny of the Bold5748.42+87.66-68.8588.44(65)Chro...79.32%Chro...72.20%
-10)The Royal Bears5713.38+86.20-103.8987.90(65)Chro...75.06%Chro...75.00%
-111)LinkLikesOracle5693.64+91.36-123.6387.59(65)Chro...78.60%Chro...76.62%
-112)Leonsience5693.63+89.31-123.6487.59(65)Chro...74.42%Chro...78.75%
-13)The Onyx Dragontooth Posse5687.15+88.27-130.1287.49(65)Chro...81.63%Chro...70.50%
-14)The t-boyz5684.68+89.75-132.5987.46(65)Chro...74.61%Chro...79.00%
-115)Team kaoPOOT5643.25+92.74-174.0286.82(65)Chro...77.60%Chro...79.00%
-116)Mystics of the Void5641.28+90.75-175.9986.79(65)Chro...78.00%Chro...76.61%
-17)Team Rocket5627.82+84.25-189.4586.58(65)Chro...77.00%Chro...71.11%
-18)Illusions of the Discarded5626.78+89.41-190.4986.57(65)Chro...74.88%Chro...78.39%
-119)The MIRACLES5625.20+93.56-192.0786.54(65)Chro...81.19%Chro...76.23%
-120)Ultima Supreme Justice!5624.57+92.72-192.7086.53(65)Chro...77.33%Chro...79.25%
-21)The Jade Snake Brotherhood5617.38+90.87-199.8986.42(65)Chro...78.80%Chro...75.93%
-22)We Used to Be Good?5613.23+95.25-204.0486.36(65)Chro...78.00%Chro...81.11%
-23)The Crimson Swords5587.42+88.81-229.8585.96(65)Chro...77.00%Chro...75.67%
-124)Mahou Tsukai5578.95+83.73-238.3285.83(65)Chro...77.60%Chro...69.99%
-125)The Yellow Butterflies5577.32+80.68-239.9585.80(65)  Chro...72.27%
-26)The Flame Toads5563.98+91.15-253.2985.60(65)Chro...80.01%Chro...75.00%
-27)RA-Dickeyulous THORacle5546.69+94.12-270.5885.33(65)Chro...80.21%Chro...77.77%
-28)UCA5538.97+89.69-278.3085.21(65)Chro...77.13%Chro...76.42%
-29)Garbage_Of_Despair5517.99+89.27-299.2884.89(65)Chro...77.90%Chro...75.23%
-30)Revenant Thugs5501.11+86.24-316.1684.63(65)Chro...73.56%Chro...76.54%
-31)CorrikleGreen5469.83+83.02-347.4484.15(65)Chro...73.44%  
-32)Moonlight Vanguardians5317.54+83.46-499.7383.09(64)  Chro...73.66%
-33)Team Sober5000.27+0.00-817.0083.34(60)    
-34)The Orange Forsakenen4596.14+0.00-1221.1383.57(55)