Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

  Match
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

  Overall
  Rankings

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

< Match #31 Overall Rankings Match #33 >

Match #32 - Lara Croft vs Samus Aran
 
Samus Aran 82.39% 43.45
Rank Name Pick Guess Points Bonus
1) jonthomson Samus Aran 82.61% 49.7812.45
2) Rufus Shinra 18 Samus Aran 82.15% 49.769.95
3) solarshadow Samus Aran 82.80% 49.597.44
4) somdude04 Samus Aran 82.82% 49.574.96
5) Paratroopa1 Samus Aran 81.83% 49.442.47
6) outback Samus Aran 83.01% 49.38
7) Aprosenf Samus Aran 83.03% 49.36
8) Shdwdde Samus Aran 83.45% 48.94
9) Xcarvenger Samus Aran 83.76% 48.63
10) Camden Samus Aran 80.52% 48.13
11) dethwing Samus Aran 80.33% 47.94
12) PeaceOut64 Samus Aran 84.60% 47.79
13) Ringworm Samus Aran 84.64% 47.75
14) steve illumina Samus Aran 80.00% 47.61
15) Pavel Nedved Samus Aran 79.87% 47.48
16) ReaPeR xZ Samus Aran 79.01% 46.62
17) franmars Samus Aran 79.00% 46.61
18) smelly crap Samus Aran 78.74% 46.35
19) Weird Kirby Dude11 Samus Aran 78.63% 46.24
20) GoldSlime35 Samus Aran 86.43% 45.96
21) Phediuk Samus Aran 78.00% 45.61
22) Duffer11 Samus Aran 77.70% 45.31
23) Fantusta Samus Aran 77.66% 45.27
24) Winged Supreme Samus Aran 77.55% 45.16
25) kaonashi1 Samus Aran 76.27% 43.88
26) swirldude Samus Aran 76.21% 43.82
27) Rodri316 Samus Aran 76.13% 43.74
28) BeTheMan Samus Aran 75.95% 43.56
29) Master Moltar Samus Aran 75.89% 43.50
29) TyRaNuS Samus Aran 75.89% 43.50
31) Nightmare 45 Samus Aran 75.66% 43.27
32) Alanna82 Samus Aran 75.57% 43.18
33) the icon ownz all Samus Aran 89.48% 42.91
34) StopPokingMe Samus Aran 74.89% 42.50
35) red sox 777 Samus Aran 74.88% 42.49
36) TenkoStar17 Samus Aran 74.47% 42.08
37) bigbadbear Samus Aran 74.27% 41.88
38) RPGuy96 Samus Aran 74.18% 41.79
39) kawaiifan Samus Aran 74.00% 41.61
39) Heroic Viktor Samus Aran 74.00% 41.61
41) Heroic Mario Samus Aran 73.98% 41.59
42) The n00b Avenger Samus Aran 73.85% 41.46
43) ps2rulezzz Samus Aran 73.58% 41.19
44) King Morgoth Samus Aran 73.56% 41.17
45) Ngamer64 Samus Aran 73.29% 40.90
46) Kaxon Samus Aran 73.27% 40.88
47) Dilated Chemist Samus Aran 73.23% 40.84
48) Garsha Samus Aran 72.99% 40.60
49) Yesmar Samus Aran 72.88% 40.49
50) FastFalcon05 Samus Aran 72.79% 40.40
51) NT220 Samus Aran 72.35% 39.96
52) Xuxon Samus Aran 72.00% 39.61
52) creativename Samus Aran 72.00% 39.61
54) Haste2 Samus Aran 71.96% 39.57
55) ATF Samus Aran 71.45% 39.06
56) ChichiriMuyo Samus Aran 71.39% 39.00
57) Salient Samus Aran 71.10% 38.71
58) Lieutenant Kettch Samus Aran 71.00% 38.61
58) Slowflake Samus Aran 71.00% 38.61
60) Holy Excalibur Samus Aran 70.43% 38.04
61) charmander6000 Samus Aran 70.25% 37.86
62) cyko Samus Aran 70.18% 37.79
63) Team Rocket Elite Samus Aran 70.00% 37.61
64) IceMole Samus Aran 69.89% 37.50