Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

  Match
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63 

  Overall
  Rankings

SpC2k5

SC2k5

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

< Match #59 Overall Rankings Match #61 >

Match #60 - Sonic the Hedgehog vs Samus Aran
 
Samus Aran 57.51% 46.81
Rank Name Pick Guess Points Bonus
1) Kaxon Samus Aran 57.50% 49.9912.50
2) somdude04 Samus Aran 57.57% 49.949.99
3) steve illumina Samus Aran 58.00% 49.517.43
4) Xuxon Samus Aran 57.00% 49.494.95
5) The n00b Avenger Samus Aran 56.99% 49.482.47
6) Yesmar Samus Aran 56.98% 49.47
7) Salient Samus Aran 58.06% 49.45
8) Camden Samus Aran 58.12% 49.39
9) Paratroopa1 Samus Aran 58.62% 48.89
10) Ngamer64 Samus Aran 56.11% 48.60
11) Master Moltar Samus Aran 59.01% 48.50
12) octoinky Samus Aran 56.00% 48.49
12) kawaiifan Samus Aran 56.00% 48.49
14) the icon ownz all Samus Aran 55.88% 48.37
15) Ringworm Samus Aran 59.34% 48.17
16) NT220 Samus Aran 59.45% 48.06
17) Weird Kirby Dude11 Samus Aran 55.55% 48.04
18) Haste2 Samus Aran 59.51% 48.00
19) Garsha Samus Aran 55.40% 47.89
20) Rufus Shinra 18 Samus Aran 59.65% 47.86
20) FastFalcon05 Samus Aran 59.65% 47.86
22) Rodri316 Samus Aran 59.76% 47.75
23) StopPokingMe Samus Aran 55.25% 47.74
24) dethwing Samus Aran 55.11% 47.60
25) kaonashi1 Samus Aran 55.10% 47.59
26) Fantusta Samus Aran 59.96% 47.55
27) ReaPeR xZ Samus Aran 60.09% 47.42
28) Alanna82 Samus Aran 54.55% 47.04
29) PeaceOut64 Samus Aran 60.60% 46.91
30) Pavel Nedved Samus Aran 54.29% 46.78
31) TenkoStar17 Samus Aran 54.14% 46.63
32) bigbadbear Samus Aran 54.11% 46.60
33) Team Rocket Elite Samus Aran 61.00% 46.51
34) Duffer11 Samus Aran 54.00% 46.49
34) Dilated Chemist Samus Aran 54.00% 46.49
34) creativename Samus Aran 54.00% 46.49
37) Heroic Viktor Samus Aran 53.87% 46.36
38) Lagoona Samus Aran 61.16% 46.35
39) King Morgoth Samus Aran 61.18% 46.33
40) Heroic Mario Samus Aran 61.21% 46.30
41) ps2rulezzz Samus Aran 53.75% 46.24
42) jonthomson Samus Aran 52.18% 44.67
43) phlyerphan1 Samus Aran 51.78% 44.27
44) outback Samus Aran 63.45% 44.06
45) BeTheMan Samus Aran 50.71% 43.20
46) GoldSlime35 Samus Aran 50.21% 42.70
47) RPGuy96 Samus Aran 65.55% 41.96
48) Phediuk Samus Aran 66.00% 41.51
49) Xcarvenger Sonic the Hedgehog 50.00% 29.98