Index

SC2k15Grudge

SC2k3

SpC2k4

SC2k4

SpC2k5

SC2k5

  Match
  Rankings

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

  Overall
  Rankings

SpC2k6

SC2k6

SC2k7

SC2k8

SpC2k9

SpC2k10

SC2k10

SC2k11

SC2k13

SC2k15

< Match #49 Overall Rankings Match #51 >

Match #50 - Samus Aran vs Ganondorf
 
Samus Aran 59.66% 45.76
Rank Name Pick Guess Points Bonus
1) Lagoona Samus Aran 59.86% 49.8012.45
2) Who Cares? Samus Aran 59.34% 49.689.94
3) transience Samus Aran 60.00% 49.667.45
3) kawaiifan Samus Aran 60.00% 49.667.45
3) Dilated Chemist Samus Aran 60.00% 49.667.45
3) Haste2 Samus Aran 60.00% 49.667.45
3) Alanna82 Samus Aran 60.00% 49.667.45
3) FastFalcon05 Samus Aran 60.00% 49.667.45
3) BeTheMan Samus Aran 60.00% 49.667.45
10) heroic_slb Samus Aran 60.01% 49.65
11) GrapefruitKing Samus Aran 60.04% 49.62
12) Eggplant Lord Samus Aran 59.20% 49.54
13) Paratroopa1 Samus Aran 60.15% 49.51
14) The n00b Avenger Samus Aran 59.16% 49.50
15) CaptainFlufflez Samus Aran 59.04% 49.38
16) Janus5000 Samus Aran 60.31% 49.35
17) outback Samus Aran 59.00% 49.34
18) red sox 777 Samus Aran 60.45% 49.21
19) Xcarvenger Samus Aran 58.82% 49.16
20) SuperSmash Master Samus Aran 58.76% 49.10
21) Sephirot1 Returns Samus Aran 60.90% 48.76
22) Do not even ask Samus Aran 58.39% 48.73
23) Duffer11 Samus Aran 61.25% 48.41
24) ECW RVD420 Samus Aran 61.39% 48.27
25) Ikon Samus Aran 57.89% 48.23
26) RPGLord95 Samus Aran 57.82% 48.16
27) bigkevinm84 Samus Aran 61.61% 48.05
28) Salient Samus Aran 57.50% 47.84
29) ps2rulezzz Samus Aran 61.87% 47.79
30) Team Rocket Elite Samus Aran 62.00% 47.66
30) yoblazer33 Samus Aran 62.00% 47.66
30) Garsha Samus Aran 62.00% 47.66
33) meche313 Samus Aran 62.20% 47.46
34) octoinky Samus Aran 56.83% 47.17
35) cavedog0 Samus Aran 62.52% 47.14
36) Menji76 Samus Aran 63.32% 46.34
37) Xuxon Samus Aran 63.33% 46.33
38) PeaceOut64 Samus Aran 63.40% 46.26
39) Dekar TKB Samus Aran 63.50% 46.16
40) Aprosenf Samus Aran 63.54% 46.12
41) jonthomson Samus Aran 55.57% 45.91
42) Seginustemple Samus Aran 63.78% 45.88
43) Master Moltar Samus Aran 63.86% 45.80
44) Ngamer64 Samus Aran 64.27% 45.39
45) yoshifan823 Samus Aran 55.00% 45.34
46) Ringworm Samus Aran 54.98% 45.32
47) Nai Samus Aran 64.46% 45.20
48) Camden Samus Aran 64.49% 45.17
49) creativename Samus Aran 64.50% 45.16
49) Starion Samus Aran 64.50% 45.16
51) Z1mZum Samus Aran 64.82% 44.84
52) King Morgoth Samus Aran 65.00% 44.66
53) Draco1214 Samus Aran 65.44% 44.22
54) TenkoStar17 Samus Aran 65.55% 44.11
55) Yesmar Samus Aran 65.88% 43.78
56) Weird Kirby Dude11 Samus Aran 65.99% 43.67
57) Blade X Samus Aran 66.23% 43.43
58) cyko Samus Aran 66.45% 43.21
59) alpha door Samus Aran 66.66% 43.00
60) Kaxon Samus Aran 66.67% 42.99
61) lol_internet Samus Aran 66.92% 42.74
62) dethwing Samus Aran 52.33% 42.67
63) KingBartz Samus Aran 67.45% 42.21
64) StopPokingMe Samus Aran 67.67% 41.99
65) Rodri316 Samus Aran 68.62% 41.04
66) OmegaRagnarok Samus Aran 69.59% 40.07
67) BigtoeOfJebus Samus Aran 70.00% 39.66
67) RPGuy96 Samus Aran 70.00% 39.66
69) and now I dance Samus Aran 70.60% 39.06
70) Heroic Viktor Samus Aran 72.83% 36.83
71) somdude04 Samus Aran 78.12% 31.54
72) IhatethisCPU Ganondorf 50.50% 24.68